گزارش مختصر از برنامه رودخانه کوچک دهبار جمعه 18-2-94

جمعه پیش 18 - 2 - 94 باتفاق خانواده ها نزدیک 76 نفر ساعت 6 صبح به رودخانه کوچک دهبار در 25 کیلومتر مشهد رفتیم حدود 10 کیلومتر پیمایش رودخانه را داشتیم و در یک محل دنج و آرام صبحانه را صرف کرده و ساعت 13 به منازل خود برگشتیم . برنامه ایی مفرح و بسیار زیبا آنهم به جهت حضور گرم خانواده ها .

افراد شرکت کننده در برنامه :75 نفر

آقایان و خانم ها

حسینیون - حسین و رضا رضوانی - مانی فردوسی مقدم - امیر حسین نادری - فاطمه و معصومه فریبرزی - هاجر نادری - ملیحه ابوطالبیان - ملیحه فخلعی - یاسمن فرحزاد - حسام نادری - محمدر رضا و علی زینالی - زینب زینالی - مریم کاشانی - نجمه حبیبی - گرمرودی - امیر دیانی - مجتبی و اردوان اسعدی - فاطمه سبزی - زهرا و مریم اسعدی - حسین احمدی - فاطمه رضایی - اسماعیل پهلوان - مهدی حقی - نیما و نازلی حبیبی - شهین مداح - جمشید فارسیان - انوشه باستانی - امیر بیگی - علی و روژان پژند - علی نادری - علیرضا و محمد حسین و عبدالله سبحانی - حسین و عفت حسین زاده - مبینا و ملینا و مجتبی منصور زاده _ محبوبه پزنده - همایون و معصومه امیریانی - علی و نگار باوفا - زهره صفار - حسنی - موسویان - نیکبخت - محمد و عماد و علی سلطانی - فریبا حسن زاده - امیر یوسف نیکبخت - نفیسه هاشم آبادی - مرضیه و طیبه بهمن نژاد - محدثه و مصطفی نیکبخت - وحید مظاهری - مهیار عباسی - فهیمه و فاطمه رایج - جلالی - مرادی - مصطفی اشرفی - عبداللهی - راضیه حسینی - مریم و رضا زهتاب 

به تصاویر این برنامه توجه نمایید

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

 

 

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

رودخانه کوچک دهبار18-2-94

/ 0 نظر / 53 بازدید