رمضان یا تیر یا جولای !؟

چه فرقی داره؟ رمضان یا تیر یا جولای
هر روزی که دستی گرفتی. دلی بدست اوردی.اشکی پاک کردی ...انسانی...
روزه پرهیز بگیریم .. پرهیز
ازدروغ.
از ریا.
از تهمت.
از نیرنگ.
وگرنه تا بوده انسانهایی بودن که بسیار گرسنگی کشیدند
ولی هرگز روزه نبوده اند

 


/ 0 نظر / 23 بازدید